Få hjælp til overdragelse af bolig hos en boligadvokat

24 marts 2019 Astrid Pedersen
Få hjælp til overdragelse af bolig hos en boligadvokat

Der kan være mange gode grunde til at kontakte en boligadvokat. Som boligejer kan du komme ud for situationer, hvor juridisk bistand kan vise sig nødvendig. Det kan være i forbindelse med overdragelse af bolig, for eksempel i tilfælde af skilsmisse eller samlivs ophør. Her er det som oftest ikke tilstrækkeligt blot at dumpe nøglerne i postkassen og sige farvel og tak. Der kan være økonomiske teknikaliteter, som binder parterne sammen via den fælles ejendom.

I alle tilfælde er det en rigtig god idé på forhånd at have udfærdiget en fast aftale, som specificerer, hvorledes parterne hver især er stillet, hvis den ene part skal købes ud. En sådan aftale kaldes en samejekontrakt eller en samejeoverenskomst, og når en sådan skal udfærdiges, sker det som regel med hjælp fra en boligadvokat.

En boligadvokat er en juridiske uddannet konsulent med speciale i private boligforhold og den jura, som er forbundet hermed. Når du vælger en boligadvokat til at bistå med udarbejdelse af en samejekontrakt, kan du være sikker på, at dette sker efter bogen, og at I således begge er sikret en retmæssig behandling i forbindelse med såvel ophørt samliv som dødsfald.

Opdatering af skødet ved overdragelse af bolig

Når en boligs ejerforhold ændrer sig – for eksempel når den ene part flytter ud og anskaffer ny bolig eller måske dør – skal skødet opdateres. Skødet er det officielle og offentligt tilgængelige dokument, som stadfæster en boligs retmæssige ejerforhold til ethvert vilkårligt tidspunkt.

Derfor er det meget vigtigt, at skødet er up to date med de rette oplysninger, og at processen med tinglysning og optagelse i Tingbogen er foregået på juridisk forsvarlig vis. Således er det også en god idé at bede en boligadvokat forestå skødeskrivning og tinglysning af skødet, når boligen skal overdrages på korrekt vis.

Du kan finde billig boligadvokat på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder