Hvad er et Micro SD 128gb kort?

Et Micro SD kort er en hukommelses enhed, som anvendes til lagring af eksempelvis billeder og film på et digital kamera. Visse mobil telefoner understøtter også lagring af data på Micro SD kort, lige som kortet også kan anvendes i tv apparater og computere. Du kan hurtigt få brug for et eksternt hukommelses kort så

Renere og billigere varme med en varmepumpe

Miljø og klima er de helt store samtale emner i denne tid. Især den globale opvarmning, af hvilken vi inden for de senere år har mærket stigende konsekvenser, rangerer højt såvel på diverse politiske dagsordener som i den almindelige danskers bevidsthed. Hvis du er blandt de mange, som ønsker at række klimaet en hjælpende hånd